Idol Secret Shin&Minna Special หรรษาวันพิเศษ!
สำนักพิมพ์ Read Comics
ISBN : 9786162009785
185 บาท
เรื่องราวความรักความผูกพันของกลุ่มเพื่อนสนิท ที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับวันสำคัญและเทศกาลพิเศษทั่วโลก สนุกไปกับตอนพิเศษทั้งสิบตอน เรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในวันพิเศษต่างๆ
Idol Secret Shin&Minna Special หรรษาวันพิเศษ!
สำนักพิมพ์ Read Comics
ISBN : 9786162009785
185 บาท
เรื่องราวความรักความผูกพันของกลุ่มเพื่อนสนิท ที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับวันสำคัญและเทศกาลพิเศษทั่วโลก สนุกไปกับตอนพิเศษทั้งสิบตอน เรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในวันพิเศษต่างๆ

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved