idol secret Shin&Minna วัยอลวน เพื่อนรักอลเวง ซีซั่น2 เล่ม 3
สำนักพิมพ์ Read Comics
ISBN : 9786164870604
185 บาท
มินนาต้องเตรียมตัวเพื่อ "อนาคต" แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไร มาเอาใจช่วยมินนากันได้ในเล่มนี้ พร้อมเรียนรู้วิธีดูแลตนเองให้ดูดีและวิธีค้นหาคุณค่าของตนเองกันไปพร้อมๆ กันเถอะ!
idol secret Shin&Minna วัยอลวน เพื่อนรักอลเวง ซีซั่น2 เล่ม 3
สำนักพิมพ์ Read Comics
ISBN : 9786164870604
185 บาท
มินนาต้องเตรียมตัวเพื่อ "อนาคต" แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไร มาเอาใจช่วยมินนากันได้ในเล่มนี้ พร้อมเรียนรู้วิธีดูแลตนเองให้ดูดีและวิธีค้นหาคุณค่าของตนเองกันไปพร้อมๆ กันเถอะ!

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved