แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ หลักสูตร EP(English Program) ป.1
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 8859099304627
230 บาท
รวบรวมแบบฝึกหัดและโจทย์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และหลักสูตร(EP) English Program หลักสูตร Inter, Intebsive และ Bilingual ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้นเป็นพิเศษ
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ หลักสูตร EP(English Program) ป.1
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 8859099304627
230 บาท
รวบรวมแบบฝึกหัดและโจทย์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และหลักสูตร(EP) English Program หลักสูตร Inter, Intebsive และ Bilingual ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้นเป็นพิเศษ

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2022. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved