idol secret Shin&Minna Special วันวุ่นชุดนานาชาติ
สำนักพิมพ์ Read Comics
ISBN : 9786164871168
145 บาท
เรื่องราวความรัก ความผูกพันของ ชิน มินนา เดนิส นัชชา และกลุ่มเพื่อนสนิท พร้อมกับเรียนรู้เรื่อง “ชุดประจําชาติ” ของประเทศต่างๆ เริ่มจาก จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลี และไทย
idol secret Shin&Minna Special วันวุ่นชุดนานาชาติ
สำนักพิมพ์ Read Comics
ISBN : 9786164871168
145 บาท
เรื่องราวความรัก ความผูกพันของ ชิน มินนา เดนิส นัชชา และกลุ่มเพื่อนสนิท พร้อมกับเรียนรู้เรื่อง “ชุดประจําชาติ” ของประเทศต่างๆ เริ่มจาก จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลี และไทย

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved