Shining Blooms เต้นมั่นใจ สไตล์ไอดอล
สำนักพิมพ์ Read Comics
ISBN : 9786164871182
185 บาท
เอริน” ต้องปลุกความมั่นใจในตัวเองออกมาผ่านการเต้นที่แสนกดดัน แล้วยังมาเจอคู่ปรับอย่าง “มีมี่” งานนี้จะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรมาลุ้นไปด้วยกัน และทำความรู้จักการเต้นแบบต่างๆ
Shining Blooms เต้นมั่นใจ สไตล์ไอดอล
สำนักพิมพ์ Read Comics
ISBN : 9786164871182
185 บาท
เอริน” ต้องปลุกความมั่นใจในตัวเองออกมาผ่านการเต้นที่แสนกดดัน แล้วยังมาเจอคู่ปรับอย่าง “มีมี่” งานนี้จะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรมาลุ้นไปด้วยกัน และทำความรู้จักการเต้นแบบต่างๆ

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved