เกาลัด รู้จักแก้ไข
สำนักพิมพ์ Little Heart
ISBN : 9786164871250
75 บาท
เรียนรู้และเข้าใจ ทักษะติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นทักษะอย่างหนึ่งของEF คือ การฝึกเด็ก ๆ ให้รู้จักประเมินตนเอง เรียนรู้ความผิดพลาด แต่ความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องที่ผิดเสมอไป เพราะว่าเราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและแก้ไขให้ดีขึ้นได้
เกาลัด รู้จักแก้ไข
สำนักพิมพ์ Little Heart
ISBN : 9786164871250
75 บาท
เรียนรู้และเข้าใจ ทักษะติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นทักษะอย่างหนึ่งของEF คือ การฝึกเด็ก ๆ ให้รู้จักประเมินตนเอง เรียนรู้ความผิดพลาด แต่ความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องที่ผิดเสมอไป เพราะว่าเราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและแก้ไขให้ดีขึ้นได้

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2023. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved