เจาะแนวข้อสอบ PAT 1 ให้เข้าใจทางลัดพิชิตคะแนน 100%
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 8859099306096
275 บาท
เป็นการสอบที่ยากมากๆ เนื่องด้วยข้อสอบ 1 ข้อ ต้องใช้แนวทาง หลักการ สูตร รวมถึงแต่ละเนื้อหาที่เรียนมา มาแก้ไขโจทย์ให้ถูกต้องแนวข้อสอบเล่มนี้มีความยากในระดับใกล้เคียงกับข้อสอบจริง
เจาะแนวข้อสอบ PAT 1 ให้เข้าใจทางลัดพิชิตคะแนน 100%
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 8859099306096
275 บาท
เป็นการสอบที่ยากมากๆ เนื่องด้วยข้อสอบ 1 ข้อ ต้องใช้แนวทาง หลักการ สูตร รวมถึงแต่ละเนื้อหาที่เรียนมา มาแก้ไขโจทย์ให้ถูกต้องแนวข้อสอบเล่มนี้มีความยากในระดับใกล้เคียงกับข้อสอบจริง

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2023. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved