แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 8859099306386
285 บาท
แบบฝึกเสริมทักษะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)" เล่มนี้ มีเนื้อหาสอดคล้องกับแบบเรียนของ สสวท. โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาฉลยทุกแบบฝึกหัดอย่างละเอียดใน QR-CODE
แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 8859099306386
285 บาท
แบบฝึกเสริมทักษะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)" เล่มนี้ มีเนื้อหาสอดคล้องกับแบบเรียนของ สสวท. โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาฉลยทุกแบบฝึกหัดอย่างละเอียดใน QR-CODE

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2021. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved