พร้อมสอบ วิชาสามัญ คณิต 1 เก็บเติม 100 คะแนน
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 9786164492615
280 บาท
หนังสือเล่มนี้ ได้ทำการสรุปเนื้อหาและทฤษฎีบทที่สำคัญในการนำไปประยุกต์หรือวิเคราะห์โจทย์พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบระหว่างการอธิบายเนื้อหา แนวข้อสอบเสมือนจริง 4 ชุด เพื่อให้เพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบ
พร้อมสอบ วิชาสามัญ คณิต 1 เก็บเติม 100 คะแนน
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 9786164492615
280 บาท
หนังสือเล่มนี้ ได้ทำการสรุปเนื้อหาและทฤษฎีบทที่สำคัญในการนำไปประยุกต์หรือวิเคราะห์โจทย์พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบระหว่างการอธิบายเนื้อหา แนวข้อสอบเสมือนจริง 4 ชุด เพื่อให้เพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบ

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2022. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved