คู่มือ 8 วิชา ป.5 สรุปใจความ & เก็งสอบ
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 8859099306577
390 บาท
หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาเด็กให้เข้าใจในเนื้อหาของแต่ละวิชาอย่างถ่องแท้ ซึ่งแบบฝึกหัดและแบบทดสอบในหนังสือเล่มนี้นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยดึงศักยภาพของตนเองออกมาในการเรียนรู้
คู่มือ 8 วิชา ป.5 สรุปใจความ & เก็งสอบ
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 8859099306577
390 บาท
หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาเด็กให้เข้าใจในเนื้อหาของแต่ละวิชาอย่างถ่องแท้ ซึ่งแบบฝึกหัดและแบบทดสอบในหนังสือเล่มนี้นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยดึงศักยภาพของตนเองออกมาในการเรียนรู้

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved