เตรียมสอบ RT (การอ่าน) ป.1 ฉบับปรับปรุงข้อสอบล่าสุด ปี 64-65
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 8859099306690
295 บาท
อธิบายรายละเอียดของข้อสอบ RT อย่างครบถ้วน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่องออกแบบแนวข้อสอบเสมือนจริง ทั้งหมด 10 ชุด กว่า 300 ข้อ พร้อมรูปภาพประกอบและคำเฉลย อย่างละเอียดและชัดเจน
เตรียมสอบ RT (การอ่าน) ป.1 ฉบับปรับปรุงข้อสอบล่าสุด ปี 64-65
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 8859099306690
295 บาท
อธิบายรายละเอียดของข้อสอบ RT อย่างครบถ้วน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่องออกแบบแนวข้อสอบเสมือนจริง ทั้งหมด 10 ชุด กว่า 300 ข้อ พร้อมรูปภาพประกอบและคำเฉลย อย่างละเอียดและชัดเจน

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2022. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved