Short Note and Lecture สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ ก.พ.
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 8859099306713
280 บาท
สรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ต้องใช้สอบ พร้อมเนื้อหาสำคัญที่ต้องรู้และจำให้ได้ก่อนสอบจริงใช้เตรียมสอบได้ในระยะเวลาอันสั้น เพราะได้สรุปเนื้อหาจำเป็นไว้แล้วKey Words สำคัญที่ต้องรู้และจำให้ได้ก่อนสอบจริง
Short Note and Lecture สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ ก.พ.
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 8859099306713
280 บาท
สรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ต้องใช้สอบ พร้อมเนื้อหาสำคัญที่ต้องรู้และจำให้ได้ก่อนสอบจริงใช้เตรียมสอบได้ในระยะเวลาอันสั้น เพราะได้สรุปเนื้อหาจำเป็นไว้แล้วKey Words สำคัญที่ต้องรู้และจำให้ได้ก่อนสอบจริง

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2023. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved