ติวสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ สพฐ. ระดับประถมศึกษา
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 9786164492851
250 บาท
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์แนวข้อสอบย้อนหลังเป็นเวลาจนสามารถออกแบบข้อสอบให้ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง หากผู้อ่านฝึกทำแบบทดสอบและศึกษาแนวคิดอย่างละเอียด
ติวสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ สพฐ. ระดับประถมศึกษา
สำนักพิมพ์ Think Beyond
ISBN : 9786164492851
250 บาท
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์แนวข้อสอบย้อนหลังเป็นเวลาจนสามารถออกแบบข้อสอบให้ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง หากผู้อ่านฝึกทำแบบทดสอบและศึกษาแนวคิดอย่างละเอียด

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2022. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved