คู่มือใช้งาน Access 2019/Access 365 ฉบับมืออาชีพ
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872226
385 บาท
หนังสือ Access 2019 เล่มนี้จะมีเนื้อหาเริ่มจากการใช้งานเบื้องต้น ความรู้เรื่องฐานข้อมูล และออบเจ็กต์ต่างๆ ภายในฐานข้อมูล ช่วยให้คุณสามารถออกแบบและสร้างแฟ้มฐานข้อมูลได้ในขั้นตอนง่ายๆ เริ่มตั้งแต่การสร้าง Table (ตาราง) เก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย จากนั้นก็นำตารางข้อมูลไปค้นหาแบบมืออาชีพใน Query นำมาสร้างเป็นหน้าจอเอาไว้กรอกข้อมูลแบบสวยงามด้วย Form หรือสร้างรายงานข้อมูลด้วย Report ซึ่งจะจัดการระบบข้อมูลได้ครบทุกฟังก์ชันใช้งาน ทำให้สามารถบริหาร จัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1. เรียนรู้การวางแผนออกแบบ สร้าง และจัดเก็บฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2. จัดการฐานข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆ Table, Query, Form, Report และ Macro
3. ประยุกต์ใช้งานได้กับ Access ทุกเวอร์ชัน เหมาะกับผู้ใช้งานทุกระดับ
คู่มือใช้งาน Access 2019/Access 365 ฉบับมืออาชีพ
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872226
385 บาท
หนังสือ Access 2019 เล่มนี้จะมีเนื้อหาเริ่มจากการใช้งานเบื้องต้น ความรู้เรื่องฐานข้อมูล และออบเจ็กต์ต่างๆ ภายในฐานข้อมูล ช่วยให้คุณสามารถออกแบบและสร้างแฟ้มฐานข้อมูลได้ในขั้นตอนง่ายๆ เริ่มตั้งแต่การสร้าง Table (ตาราง) เก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย จากนั้นก็นำตารางข้อมูลไปค้นหาแบบมืออาชีพใน Query นำมาสร้างเป็นหน้าจอเอาไว้กรอกข้อมูลแบบสวยงามด้วย Form หรือสร้างรายงานข้อมูลด้วย Report ซึ่งจะจัดการระบบข้อมูลได้ครบทุกฟังก์ชันใช้งาน ทำให้สามารถบริหาร จัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1. เรียนรู้การวางแผนออกแบบ สร้าง และจัดเก็บฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2. จัดการฐานข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆ Table, Query, Form, Report และ Macro
3. ประยุกต์ใช้งานได้กับ Access ทุกเวอร์ชัน เหมาะกับผู้ใช้งานทุกระดับ
IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2022. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved