หนังสือ คู่มือสอบรับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (หลักเกณฑ์ใหม่, 2564-65)
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872332
399 บาท
เหมาะสำหรับใช้อ่านเตรียมสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น มีเนื้อหาครบถ้วนทุกรายวิชาที่ใช้สอบ ทั้งวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ มี พ.ร.บ. สำหรับอ่านสอบครบถ้วนทุกฉบับ อัพเดตล่าสุด ปี 64 พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ สามารถใช้สอบได้ทุกตำแหน่ง ทุกสังกัด ทั้ง อบจ. อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา ใช้สอบได้ทุกระดับ ทั้ง ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้งการสอบบรรจุแข่งขันเข้ารับราชการ, พนักงานราชการ และลูกจ้าง
หนังสือ คู่มือสอบรับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (หลักเกณฑ์ใหม่, 2564-65)
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872332
399 บาท
เหมาะสำหรับใช้อ่านเตรียมสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น มีเนื้อหาครบถ้วนทุกรายวิชาที่ใช้สอบ ทั้งวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ มี พ.ร.บ. สำหรับอ่านสอบครบถ้วนทุกฉบับ อัพเดตล่าสุด ปี 64 พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ สามารถใช้สอบได้ทุกตำแหน่ง ทุกสังกัด ทั้ง อบจ. อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา ใช้สอบได้ทุกระดับ ทั้ง ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้งการสอบบรรจุแข่งขันเข้ารับราชการ, พนักงานราชการ และลูกจ้าง

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved