หนังสือ คู่มือ Coding ภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (3rd Edition)
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872363
330 บาท
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกระดับการศึกษาพร้อมคำอธิบายตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม พื้นฐานภาษา ฟังก์ชัน โครงสร้างข้อมูล ตลอดจนการนำภาษา C ไปประยุกต์ใช้งานกับ Arduino อีกทั้งมีตัวอย่างประกอบการอธิบายทุกหัวข้อ พร้อมคำอธิบายโค้ดอย่างละเอียด อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาสามารถใช้เล่มในการประกอบการเรียนได้เป็นอย่างดี

หนังสือ คู่มือ Coding ภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (3rd Edition)
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872363
330 บาท
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกระดับการศึกษาพร้อมคำอธิบายตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม พื้นฐานภาษา ฟังก์ชัน โครงสร้างข้อมูล ตลอดจนการนำภาษา C ไปประยุกต์ใช้งานกับ Arduino อีกทั้งมีตัวอย่างประกอบการอธิบายทุกหัวข้อ พร้อมคำอธิบายโค้ดอย่างละเอียด อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาสามารถใช้เล่มในการประกอบการเรียนได้เป็นอย่างดี

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2022. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved