หนังสือ Python Data Science เรียนรู้ Concept และฝึกฝน Coding
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872394
360 บาท
เรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Data Science ด้วยภาษา Python ในเล่มนี้เน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้ภาษาและคำสั่งที่จำเป็นสำหรับการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Data Science ตลอดจนเข้าใจที่มาและหลักการทำงานของคำสั่ง จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Data Science ด้วยภาษา Python
หนังสือ Python Data Science เรียนรู้ Concept และฝึกฝน Coding
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872394
360 บาท
เรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Data Science ด้วยภาษา Python ในเล่มนี้เน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้ภาษาและคำสั่งที่จำเป็นสำหรับการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Data Science ตลอดจนเข้าใจที่มาและหลักการทำงานของคำสั่ง จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Data Science ด้วยภาษา Python

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2022. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved