หนังสือ Easy Note Math ม.ปลาย+วิเคราะห์โจทย์เข้ม มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872448
195 บาท
สรุปเนื้อหาคณิต ม.ปลายตรงตามหลักสูตรใหม่ เน้นสรุปด้วยภาพ พร้อมจุดเน้น จุดจำ และจุดที่มักจำผิดบ่อยๆ ทำให้เข้าใจง่ายและรวดเร็ว
อีกทั้งได้เพิ่มเติมส่วนวิเคราะห์ข้อสอบ ที่เหมือนกับสมุดโน้ตที่เรียนจากติวเตอร์โดยตรง ทำให้เข้าใจได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ซึ่งสามารถนำไปทบทวนก่อนสอบได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์
หนังสือ Easy Note Math ม.ปลาย+วิเคราะห์โจทย์เข้ม มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872448
195 บาท
สรุปเนื้อหาคณิต ม.ปลายตรงตามหลักสูตรใหม่ เน้นสรุปด้วยภาพ พร้อมจุดเน้น จุดจำ และจุดที่มักจำผิดบ่อยๆ ทำให้เข้าใจง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งได้เพิ่มเติมส่วนวิเคราะห์ข้อสอบ ที่เหมือนกับสมุดโน้ตที่เรียนจากติวเตอร์โดยตรง ทำให้เข้าใจได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ซึ่งสามารถนำไปทบทวนก่อนสอบได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2023. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved