หนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา+ข้อสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (สอบเข้า ม.4) มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872431
395 บาท
สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ตรงตามหลักสูตรปัจจุบัน โดยแบ่งเป็นเนื้อหา 4 Part คือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยศาสตร์โลกและอวกาศ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พร้อมเนื้อหา 4 สีทั้งเล่ม และยังมีตัวอย่างพร้อมเทคนิคช่วยให้จดจำและนำไปใช้ในห้องสอบได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงเล่มนี้ได้มีการรวบรวบแนวข้อสอบเพื่อพร้อมในทุกสนามสอบตั้งแต่สอบเลื่อนชั้นในระดับม.ต้น สอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ O-NET ฯลฯ ช่วยให้ผู้อ่านพร้อมรับมือกับทุกสนามสอบได้อย่างมั่นใจ
หนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา+ข้อสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (สอบเข้า ม.4) มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872431
395 บาท
สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ตรงตามหลักสูตรปัจจุบัน โดยแบ่งเป็นเนื้อหา 4 Part คือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยศาสตร์โลกและอวกาศ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พร้อมเนื้อหา 4 สีทั้งเล่ม และยังมีตัวอย่างพร้อมเทคนิคช่วยให้จดจำและนำไปใช้ในห้องสอบได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงเล่มนี้ได้มีการรวบรวบแนวข้อสอบเพื่อพร้อมในทุกสนามสอบตั้งแต่สอบเลื่อนชั้นในระดับม.ต้น สอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ O-NET ฯลฯ ช่วยให้ผู้อ่านพร้อมรับมือกับทุกสนามสอบได้อย่างมั่นใจ

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2022. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved