หนังสือ คู่มือเตรียมสอบราชการส่วนท้องถิ่น วิชากฎหมาย (หลักเกณฑ์ใหม่ 2564-65)
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872486
299 บาท
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น ในส่วนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (วิชากฎหมาย) ครอบคลุมเนื้อหากฎหมายและ พ.ร.บ. ที่ออกสอบทั้งหมด มีสรุปเนื้อหาที่สำคัญและคาดว่าจะออกสอบของกฎหมายและ พ.ร.บ. ทุกฉบับ เพื่อให้สามารถจดจำได้ง่าย และใช้เวลาในการเตรียมตัวน้อยลง อีกทั้งมีแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอีก 7 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบาย ให้ผู้อ่านได้ลองทำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบราชการส่วนท้องถิ่น วิชากฎหมาย (หลักเกณฑ์ใหม่ 2564-65)
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872486
299 บาท
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น ในส่วนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (วิชากฎหมาย) ครอบคลุมเนื้อหากฎหมายและ พ.ร.บ. ที่ออกสอบทั้งหมด มีสรุปเนื้อหาที่สำคัญและคาดว่าจะออกสอบของกฎหมายและ พ.ร.บ. ทุกฉบับ เพื่อให้สามารถจดจำได้ง่าย และใช้เวลาในการเตรียมตัวน้อยลง อีกทั้งมีแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอีก 7 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบาย ให้ผู้อ่านได้ลองทำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved