หนังสือ เริ่มต้น Coding สร้าง Mobile App อย่างมืออาชีพด้วย Kotlin และ Andriod Studio
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872561
360 บาท
เรียนรู้หลักการสร้างแอปพลิเคชัน Android ด้วยภาษา Kotlin โดยใช้ Android Studio อธิบายตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม การใช้เครื่องมือ หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน widget, Layout แบบต่างๆ, ระบบเมนู, Mobile Davices เช่น กล้องถ่ายรูป ฯลฯ, Google Map, การจัดการฐานข้อมูล SQLite ด้วย Room, การสร้างแอนิเมชันด้วย Motion Layout ตลอดจนสามารถสร้างแอพบน Play Store ได้จริง มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ สามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดประกอบการอธิบายได้ฟรี


หนังสือ เริ่มต้น Coding สร้าง Mobile App อย่างมืออาชีพด้วย Kotlin และ Andriod Studio
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872561
360 บาท
เรียนรู้หลักการสร้างแอปพลิเคชัน Android ด้วยภาษา Kotlin โดยใช้ Android Studio อธิบายตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม การใช้เครื่องมือ หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน widget, Layout แบบต่างๆ, ระบบเมนู, Mobile Davices เช่น กล้องถ่ายรูป ฯลฯ, Google Map, การจัดการฐานข้อมูล SQLite ด้วย Room, การสร้างแอนิเมชันด้วย Motion Layout ตลอดจนสามารถสร้างแอพบน Play Store ได้จริง มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ สามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดประกอบการอธิบายได้ฟรี

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2022. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved