หนังสือ Future Math Success : Grade 6 (คณิตศาสตร์ EP ป.6)
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161008897
380 บาท
หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้จึงได้รับการออกแบบให้เป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน English Program โดยเฉพาะ หนังสือแบบฝึกหัดที่เป็นภาษาอังกฤษช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยในชั้นเรียน สามารถฝึกทำแบบฝึกหัดและไม่ตื่นเต้นกับการเตรียมสอบ ด้วยเนื้อหาที่กระชับรวมทั้งรูปภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น หนังสือเล่มนี้มีภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทยเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจและสอนบุตรหลานได้
หนังสือ Future Math Success : Grade 6 (คณิตศาสตร์ EP ป.6)
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161008897
380 บาท
หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้จึงได้รับการออกแบบให้เป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน English Program โดยเฉพาะ หนังสือแบบฝึกหัดที่เป็นภาษาอังกฤษช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยในชั้นเรียน สามารถฝึกทำแบบฝึกหัดและไม่ตื่นเต้นกับการเตรียมสอบ ด้วยเนื้อหาที่กระชับรวมทั้งรูปภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น หนังสือเล่มนี้มีภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทยเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจและสอนบุตรหลานได้

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved