หนังสือ Easy Note สอบท้องถิ่น ภาค ก.(หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872684
240 บาท
หนังสือเล่มนี้เป็นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาค ก. ตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 64 ทั้งวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คณิตศาสตร์), วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย, พ.ร.บ.), วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ โดยเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ใช้ไดอะแกรมและสีช่วยในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ หรือผู้ที่มีเวลาอ่านหนังสือน้อย

หนังสือ Easy Note สอบท้องถิ่น ภาค ก.(หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872684
240 บาท
หนังสือเล่มนี้เป็นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาค ก. ตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 64 ทั้งวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คณิตศาสตร์), วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย, พ.ร.บ.), วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ โดยเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ใช้ไดอะแกรมและสีช่วยในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ หรือผู้ที่มีเวลาอ่านหนังสือน้อย

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved