หนังสือ Easy Note ภาษาจีน มั่นใจเต็ม 100 : วิชาความถนัดภาษาจีน (PAT 7.4)
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872660
249 บาท
ทบทวนไวยากรณ์และศัพท์ภาษาจีนกลางอย่างง่ายสไตล์ Easy Note ที่เน้นประเด็นที่มันออกสอบบ่อย สามารถทบทวนได้ไว ทำให้เตรียมตัวได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่เตรียมสอบ HSK ระดับ 3 ขึ้นไป และนักเรียนม.ปลายที่กำลังเตรียมสอบ วิชาความถนัดภาษาจีน (PAT 7.4)
หนังสือ Easy Note ภาษาจีน มั่นใจเต็ม 100 : วิชาความถนัดภาษาจีน (PAT 7.4)
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872660
249 บาท
ทบทวนไวยากรณ์และศัพท์ภาษาจีนกลางอย่างง่ายสไตล์ Easy Note ที่เน้นประเด็นที่มันออกสอบบ่อย สามารถทบทวนได้ไว ทำให้เตรียมตัวได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่เตรียมสอบ HSK ระดับ 3 ขึ้นไป และนักเรียนม.ปลายที่กำลังเตรียมสอบ วิชาความถนัดภาษาจีน (PAT 7.4)

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2022. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved