หนังสือ พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน ป.1 - ป.6 ฉบับทันสมัยล่าสุด
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872714
95 บาท
รวบรวมคำศัพท์ที่ควรรู้จากบทเรียนรวมทั้งจากวรรณกรรมและวรรณคดีของนักเรียนในระดับประถมศึกษามานำเสนอ เรียงลำดับตามตัวอักษรพร้อมคำอธิบายความหมายของคำศัพท์ โดยอ้างอิงความหมายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อีกทั้งยังนำเสนอชนิดของคำ เพื่อความสะดวกต่อการทำความเข้าใจและการนำคำศัพท์ไปใช้ในการเรียนรู้โครงสร้างทางภาษา

หนังสือ พจนานุกรมไทย สำหรับนักเรียน ป.1 - ป.6 ฉบับทันสมัยล่าสุด
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872714
95 บาท
รวบรวมคำศัพท์ที่ควรรู้จากบทเรียนรวมทั้งจากวรรณกรรมและวรรณคดีของนักเรียนในระดับประถมศึกษามานำเสนอ เรียงลำดับตามตัวอักษรพร้อมคำอธิบายความหมายของคำศัพท์ โดยอ้างอิงความหมายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อีกทั้งยังนำเสนอชนิดของคำ เพื่อความสะดวกต่อการทำความเข้าใจและการนำคำศัพท์ไปใช้ในการเรียนรู้โครงสร้างทางภาษา

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2023. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved