หนังสือ ฝึกคิดพิชิตสอบ คณิต ป.5 มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161008941
360 บาท
สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.5 ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง 2560) ที่มาพร้อมกับตัวอย่างและวิธีคิดลัดเชื่อมโยงไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพิ่มโอกาสในการฝึกฝนให้รอบด้านไม่ว่าจะเป็น หลักคิด การคำนวน และการตีโจทย์ปัญหาด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลาย เสริมความเข้าใจให้มากกว่าด้วยแนวข้อสอบท้ายบท และมาพร้อมกับเฉลยแยกเล่มที่ช่วยให้สะดวกต่อการฝึกฝนด้วยตนเองพร้อมคำอธิบายละเอียดช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้น

หนังสือ ฝึกคิดพิชิตสอบ คณิต ป.5 มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161008941
360 บาท
สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.5 ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง 2560) ที่มาพร้อมกับตัวอย่างและวิธีคิดลัดเชื่อมโยงไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพิ่มโอกาสในการฝึกฝนให้รอบด้านไม่ว่าจะเป็น หลักคิด การคำนวน และการตีโจทย์ปัญหาด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลาย เสริมความเข้าใจให้มากกว่าด้วยแนวข้อสอบท้ายบท และมาพร้อมกับเฉลยแยกเล่มที่ช่วยให้สะดวกต่อการฝึกฝนด้วยตนเองพร้อมคำอธิบายละเอียดช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้น

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2022. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved