หนังสือ สรุปหลัก & วิธีคิด พิชิตสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872783
275 บาท
สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-5-6 เพื่อใช้ในการสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) พร้อมแนวข้อสอบอัปเดตล่าสุดให้ฝึกทำ มีเฉลยละเอียด พร้อมแทรกเทคนิค วิธีลัด รวมถึงจุดเน้นที่ไม่ควรลืม ต้องจำให้ได้ เพื่อเก็บทุกข้อ ทุกคะแนนเพื่อการสอบเข้าสาขา คณะ หรือมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝันในทุกรอบการรับสมัครในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

หนังสือ สรุปหลัก & วิธีคิด พิชิตสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872783
275 บาท
สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-5-6 เพื่อใช้ในการสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) พร้อมแนวข้อสอบอัปเดตล่าสุดให้ฝึกทำ มีเฉลยละเอียด พร้อมแทรกเทคนิค วิธีลัด รวมถึงจุดเน้นที่ไม่ควรลืม ต้องจำให้ได้ เพื่อเก็บทุกข้อ ทุกคะแนนเพื่อการสอบเข้าสาขา คณะ หรือมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝันในทุกรอบการรับสมัครในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved