หนังสือ พิชิตสอบ PAT 1 + PAT 2 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161009443
250 บาท
รวมแนวข้อสอบวิชาสำคัญ PAT 1 และ PAT 2 ซึ่งเป็นวิชาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน TCAS ได้แก่ วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ที่ประกอบไปด้วยรายวิชาชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี โลกและดาราศาสตร์ พร้อมให้น้องๆ ได้ฝึกฝนทำข้อสอบเสมือนจริงด้วยรูปแบบข้อสอบที่ใหม่ล่าสุดและตรงตามรูปแบบปัจจุบัน พร้อมด้วยเฉลยละเอียดอ่านทบทวนช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้น เป็นตัวช่วยที่ดีให้กับน้องๆ ฝึกฝนทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงสุดแม้ในเวลาที่จำกัด

หนังสือ พิชิตสอบ PAT 1 + PAT 2 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161009443
250 บาท
รวมแนวข้อสอบวิชาสำคัญ PAT 1 และ PAT 2 ซึ่งเป็นวิชาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน TCAS ได้แก่ วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ที่ประกอบไปด้วยรายวิชาชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี โลกและดาราศาสตร์ พร้อมให้น้องๆ ได้ฝึกฝนทำข้อสอบเสมือนจริงด้วยรูปแบบข้อสอบที่ใหม่ล่าสุดและตรงตามรูปแบบปัจจุบัน พร้อมด้วยเฉลยละเอียดอ่านทบทวนช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้น เป็นตัวช่วยที่ดีให้กับน้องๆ ฝึกฝนทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงสุดแม้ในเวลาที่จำกัด

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2023. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved