หนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ ม.1 ครบ 5 วิชาหลัก มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872868
345 บาท
สรุปเนื้อหาครบทั้ง 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.1 โดยเนื้อหาในเล่มมีครบทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 พร้อมตัวอย่างโจทย์ในการคำนวณ จุดเน้น ข้อสังเกต หรือเทคนิคที่ช่วยในการจำเนื้อหาให้ง่ายขึ้น มาพร้อมกับข้อสอบที่แบ่งแยกตามรายวิชาให้ฝึกฝน ทบทวน ก่อนการสอบเก็บคะแนน ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลายภาคในโรงเรียน เฉลยเอียดสามารถทำความเข้าใจได้เก็บทุกคะแนนทุกรายวิชาหลัก


หนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ ม.1 ครบ 5 วิชาหลัก มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164872868
345 บาท
สรุปเนื้อหาครบทั้ง 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.1 โดยเนื้อหาในเล่มมีครบทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 พร้อมตัวอย่างโจทย์ในการคำนวณ จุดเน้น ข้อสังเกต หรือเทคนิคที่ช่วยในการจำเนื้อหาให้ง่ายขึ้น มาพร้อมกับข้อสอบที่แบ่งแยกตามรายวิชาให้ฝึกฝน ทบทวน ก่อนการสอบเก็บคะแนน ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลายภาคในโรงเรียน เฉลยเอียดสามารถทำความเข้าใจได้เก็บทุกคะแนนทุกรายวิชาหลัก

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved