หนังสือ Digital Marketing 8th Edition Concept, Case & Tools (2022)
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873063
295 บาท
หนังสือเล่มนี้ได้รวมรวบเครื่องมือการตลาดออนไลน์ไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือส่วนของ Social media marketing ที่จะใช้งานได้อย่างทรงประสิทธิภาพ การสร้าง Content ที่ดี รวมไปถึง Marketing on E-marketplace อย่าง Shopee ที่แบรนด์น้อยใหญ่ต่างก็เข้ามาเปิดร้านค้าขาย และยังมีเครื่องมือการตลาดออนไลน์อื่นๆ อีกอย่างครบครัน
หนังสือ Digital Marketing 8th Edition Concept, Case & Tools (2022)
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873063
295 บาท
หนังสือเล่มนี้ได้รวมรวบเครื่องมือการตลาดออนไลน์ไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือส่วนของ Social media marketing ที่จะใช้งานได้อย่างทรงประสิทธิภาพ การสร้าง Content ที่ดี รวมไปถึง Marketing on E-marketplace อย่าง Shopee ที่แบรนด์น้อยใหญ่ต่างก็เข้ามาเปิดร้านค้าขาย และยังมีเครื่องมือการตลาดออนไลน์อื่นๆ อีกอย่างครบครัน

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved