หนังสือ Fundamental of Software Engineering & Digital Transformation
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873056
450 บาท
หนังสือที่รวบรวมหลักทฤษฎีวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) และประยุกต์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่องค์กรจะปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในหลายมิติ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมแนวคิดในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบใหม่ๆ และกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้อ่านได้ก้าวทันตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่มีบทบาทอย่างมากในการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล
หนังสือ Fundamental of Software Engineering & Digital Transformation
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873056
450 บาท
หนังสือที่รวบรวมหลักทฤษฎีวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) และประยุกต์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่องค์กรจะปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในหลายมิติ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมแนวคิดในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบใหม่ๆ และกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้อ่านได้ก้าวทันตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่มีบทบาทอย่างมากในการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved