หนังสือ Genius English พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเข้า ม.1 ระดับ Advanced มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161009474
360 บาท
วิชาภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญมากในการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง โดยเฉพาะโปรแกรม EP และ GIFTED ซึ่งมีอัตราการแข่งขันสูงมาก ข้อสอบก็ยากเพราะต้องการคัดกรองนักเรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นสูง เหนือกว่าความรู้ระดับประถมศึกษาทั่วไป ดังนั้นในการเตรียมตัวสอบจึงต้องครบถ้วนทั้ง Grammar, Reading, Vocabulary, Conversation และ Cloze Test ครบถ้วนทุกแนวทาง พร้อมด้วยแนวข้อสอบระดับ และมีการอธิบายเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ซึ่งนอกจากจะทำให้พร้อมสำหรับการสอบเข้า ม.1 แล้วยังพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ เช่น ASMO เช่นกัน
หนังสือ Genius English พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเข้า ม.1 ระดับ Advanced มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161009474
360 บาท
วิชาภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญมากในการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง โดยเฉพาะโปรแกรม EP และ GIFTED ซึ่งมีอัตราการแข่งขันสูงมาก ข้อสอบก็ยากเพราะต้องการคัดกรองนักเรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นสูง เหนือกว่าความรู้ระดับประถมศึกษาทั่วไป ดังนั้นในการเตรียมตัวสอบจึงต้องครบถ้วนทั้ง Grammar, Reading, Vocabulary, Conversation และ Cloze Test ครบถ้วนทุกแนวทาง พร้อมด้วยแนวข้อสอบระดับ และมีการอธิบายเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ซึ่งนอกจากจะทำให้พร้อมสำหรับการสอบเข้า ม.1 แล้วยังพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ เช่น ASMO เช่นกัน

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved