หนังสือ Chemistry Easy Note มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873131
195 บาท
หนังสือเล่มนี้สรุปเนื้อหาเคมีเพื่อให้เข้าใจถึง "ภาพรวม" ในวิชาเคมี โดยดึงเฉพาะ "แก่น" สำคัญของเรื่องเท่านั้น ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งอธิบายเนื้อหาจากภาพและกราฟ ทำให้เข้าใจที่มาทั้งหลักการทางเคมีต่าง ๆ รวมไปถึงสูตรของวิชาเคมีได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีตัวอย่างโจทย์เพื่อให้มองเห็นวิธีการทำข้อสอบและจุดสังเกตต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ

หนังสือ Chemistry Easy Note มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873131
195 บาท
หนังสือเล่มนี้สรุปเนื้อหาเคมีเพื่อให้เข้าใจถึง "ภาพรวม" ในวิชาเคมี โดยดึงเฉพาะ "แก่น" สำคัญของเรื่องเท่านั้น ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งอธิบายเนื้อหาจากภาพและกราฟ ทำให้เข้าใจที่มาทั้งหลักการทางเคมีต่าง ๆ รวมไปถึงสูตรของวิชาเคมีได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีตัวอย่างโจทย์เพื่อให้มองเห็นวิธีการทำข้อสอบและจุดสังเกตต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved