หนังสือ DATA STORYTELLING & VISUALIZATION ศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารด้วยข้อมูล
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873179
250 บาท
“DATA STORYTELLING & VISUALIZATION ศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารด้วยข้อมูล” เป็นบทเรียนที่สมบูรณ์ที่อ่านง่ายเหมาะสำหรับทุกๆ คนที่จะทำความเข้าใจวิธีการสื่อสารแบบใหม่ในยุค “Data-Driven Business” ซึ่งเป็นการนำข้อมูลที่มีอยู่มาค้นหา Data Insights เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ หรือมองหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การบริหารธุรกิจ หรือโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ที่ต้องอาศัยเทคนิคการสื่อสารให้ผู้มีส่วนร่วมเข้าใจ Data ได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ง่ายและมีประสิทธิภาพในแบบที่ใครๆ ก็รู้เรื่องได้แม้ไม่ใช่ผู้เชี่ยญชาญก็ตาม

หนังสือ DATA STORYTELLING & VISUALIZATION ศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารด้วยข้อมูล
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873179
250 บาท
“DATA STORYTELLING & VISUALIZATION ศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารด้วยข้อมูล” เป็นบทเรียนที่สมบูรณ์ที่อ่านง่ายเหมาะสำหรับทุกๆ คนที่จะทำความเข้าใจวิธีการสื่อสารแบบใหม่ในยุค “Data-Driven Business” ซึ่งเป็นการนำข้อมูลที่มีอยู่มาค้นหา Data Insights เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ หรือมองหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การบริหารธุรกิจ หรือโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ที่ต้องอาศัยเทคนิคการสื่อสารให้ผู้มีส่วนร่วมเข้าใจ Data ได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ง่ายและมีประสิทธิภาพในแบบที่ใครๆ ก็รู้เรื่องได้แม้ไม่ใช่ผู้เชี่ยญชาญก็ตาม

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved