หนังสือ ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อ สอบเข้า ม.4 มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161009481
360 บาท
การสอบเข้าม.4 ในแต่ละโรงเรียนจะต้องมีการสอบคัดเลือกโดยใช้คะแนนสอบ 5 วิชาหลักได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ เพื่อเรียงลำดับการเข้าห้องเรียนหรือสายการเรียนที่นักเรียนสนใจ การฝึกฝนการข้อสอบถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะได้เห็นข้อสอบที่มีความหลาหลาย รวมถึงการเฉลยที่ละเอียดจะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจข้อสอบได้มากยิ่งขึ้น และมากไปกว่านั้นคือการแทรกจุดเน้น จุดควรจำ และเทคนิคในส่วนของการเฉลย ซึ่งจะทำให้สามารถเก็บคะแนนได้เร็วมากขึ้นภายใต้ระยะเวลาที่น้อยและกดดัน


หนังสือ ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อ สอบเข้า ม.4 มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161009481
360 บาท
การสอบเข้าม.4 ในแต่ละโรงเรียนจะต้องมีการสอบคัดเลือกโดยใช้คะแนนสอบ 5 วิชาหลักได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ เพื่อเรียงลำดับการเข้าห้องเรียนหรือสายการเรียนที่นักเรียนสนใจ การฝึกฝนการข้อสอบถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะได้เห็นข้อสอบที่มีความหลาหลาย รวมถึงการเฉลยที่ละเอียดจะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจข้อสอบได้มากยิ่งขึ้น และมากไปกว่านั้นคือการแทรกจุดเน้น จุดควรจำ และเทคนิคในส่วนของการเฉลย ซึ่งจะทำให้สามารถเก็บคะแนนได้เร็วมากขึ้นภายใต้ระยะเวลาที่น้อยและกดดัน

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2022. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved