หนังสือ Advance Science ม.ต้น เข้มข้น เนื้อหา​+ ข้อสอบ มั่นใจเต็ม 100 ฉบับปรับปรุง
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873186
450 บาท
สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น ที่มีเนื้อหาครบ และเจาะลึกแบบเข้มข้น สำหรับสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาเป็น 4 รายวิชาหลัก ได้แก่ คือ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, โลกและอวกาศ อ่านเข้าใจได้มากกว่าด้วยภาพสีตลอดทั้งเล่ม พร้อมตัวอย่างโจทย์และแนวข้อสอบเสมือนจริง ครบทุกรูปแบบทั้ง ปรนัย อัตนัย บทความและ Lab พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบ และเฉลยละเอียด


หนังสือ Advance Science ม.ต้น เข้มข้น เนื้อหา​+ ข้อสอบ มั่นใจเต็ม 100 ฉบับปรับปรุง
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873186
450 บาท
สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น ที่มีเนื้อหาครบ และเจาะลึกแบบเข้มข้น สำหรับสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาเป็น 4 รายวิชาหลัก ได้แก่ คือ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, โลกและอวกาศ อ่านเข้าใจได้มากกว่าด้วยภาพสีตลอดทั้งเล่ม พร้อมตัวอย่างโจทย์และแนวข้อสอบเสมือนจริง ครบทุกรูปแบบทั้ง ปรนัย อัตนัย บทความและ Lab พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบ และเฉลยละเอียด

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved