หนังสือ Gifted Maths Test สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873230
285 บาท
รวบรวมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ใหม่ล่าสุด สำหรับใช้ในการสอบเข้า ม.1 เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำในห้อง gifted และมีวิธีการเฉลยที่ละเอียด พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบให้เร็วขึ้น เพื่อเก็บคะแนนในทุกข้อ เหมาะสำหรับใช้สอบเข้า ม.1 ในโครงการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนชั้นนำ เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นตัน

หนังสือ Gifted Maths Test สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873230
285 บาท
รวบรวมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ใหม่ล่าสุด สำหรับใช้ในการสอบเข้า ม.1 เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำในห้อง gifted และมีวิธีการเฉลยที่ละเอียด พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบให้เร็วขึ้น เพื่อเก็บคะแนนในทุกข้อ เหมาะสำหรับใช้สอบเข้า ม.1 ในโครงการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนชั้นนำ เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นตัน

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved