หนังสือ รวมแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161009511
299 บาท
แนวข้อสอบการสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น ภาค ก ครบทั้ง 4 วิชา คือ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล, วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ, วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ มีเฉลยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ เหมาะสำหรับการสอบเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่ง

หนังสือ รวมแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161009511
299 บาท
แนวข้อสอบการสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น ภาค ก ครบทั้ง 4 วิชา คือ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล, วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ, วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ มีเฉลยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ เหมาะสำหรับการสอบเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่ง

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved