หนังสือ basic Coding สำหรับ Web Developer ด้วย HTML5, CSS3 และ JavaScript
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873278
380 บาท
เรียนรู้หลักการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา HTML5, CSS และ JavaScript ตั้งแต่เริ่มต้น โดยเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้คำสั่งและอีลีเม็นต์ต่างๆ

หลักการทำงานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน, การสร้างเว็บฟอร์ม, การทำงานกับไฟล์วีดีโอและไฟล์เสียง, การตกแต่งเว็บเพจด้วย CSS, การจัดการรูปภาพและระบบสี, การจัดการด้านการพิมพ์, การใช้งานภาษา JavaScript, การพัฒนา Web Apps แบบคอนเทนเนอร์ด้วย Docker
หนังสือ basic Coding สำหรับ Web Developer ด้วย HTML5, CSS3 และ JavaScript
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873278
380 บาท
เรียนรู้หลักการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา HTML5, CSS และ JavaScript ตั้งแต่เริ่มต้น โดยเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้คำสั่งและอีลีเม็นต์ต่างๆ หลักการทำงานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน, การสร้างเว็บฟอร์ม, การทำงานกับไฟล์วีดีโอและไฟล์เสียง, การตกแต่งเว็บเพจด้วย CSS, การจัดการรูปภาพและระบบสี, การจัดการด้านการพิมพ์, การใช้งานภาษา JavaScript, การพัฒนา Web Apps แบบคอนเทนเนอร์ด้วย Docker

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved