หนังสือ Advanced Maths ป.6 พิชิตสอบเข้า Gifted ม.1 รร. ชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873391
395 บาท
การสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ/Gifted รวมทั้งการแข่งขันทางวิชาการนั้น ต้องการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจทางวิชาการเข้มข้นอย่างแท้จริง ดังนั้นแนวข้อสอบจึงยากกว่าปกติ มีการนำเนื้อหาที่เกินกว่าหลักสูตรมาออกเป็นข้อสอบ เพื่อวัดศักยภาพที่แท้จริงของนักเรียน
หนังสือ Advanced Maths ป.6 พิชิตสอบเข้า Gifted ม.1 รร. ชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873391
395 บาท
การสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ/Gifted รวมทั้งการแข่งขันทางวิชาการนั้น ต้องการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจทางวิชาการเข้มข้นอย่างแท้จริง ดังนั้นแนวข้อสอบจึงยากกว่าปกติ มีการนำเนื้อหาที่เกินกว่าหลักสูตรมาออกเป็นข้อสอบ เพื่อวัดศักยภาพที่แท้จริงของนักเรียน

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved