หนังสือ สรุปเข้มเนื้อหาครบทุกวิชา + ข้อสอบ ป.1 มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161009702
349 บาท
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองและน้องๆ ที่เพิ่งก้าวผ่านจากอนุบาลมาสู่ประถมศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนได้แบบไม่ยุ่งยาก ด้วยการสรุปเนื้อหาที่สั้นกระชับ แต่เก็บรายละเอียดครบถ้วนตามหลักสูตร ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ (คณิต วิทย์ ภาษาไทย อังกฤษ สังคม ศิลปะ การงานฯ พลศึกษา) พร้อมฝึกฝนความรู้ด้วยแบบฝึกหัดท้ายบทและข้อสอบจริง
หนังสือ สรุปเข้มเนื้อหาครบทุกวิชา + ข้อสอบ ป.1 มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161009702
349 บาท
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองและน้องๆ ที่เพิ่งก้าวผ่านจากอนุบาลมาสู่ประถมศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนได้แบบไม่ยุ่งยาก ด้วยการสรุปเนื้อหาที่สั้นกระชับ แต่เก็บรายละเอียดครบถ้วนตามหลักสูตร ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ (คณิต วิทย์ ภาษาไทย อังกฤษ สังคม ศิลปะ การงานฯ พลศึกษา) พร้อมฝึกฝนความรู้ด้วยแบบฝึกหัดท้ายบทและข้อสอบจริง

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved