หนังสือ แนะวิธีคิดพิชิตสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873377
299 บาท
การสอบวิชาเฉพาะแพทย์ หรือวิชา TPAT1 ข้อสอบทั้งหมดมี 3 ส่วน คือ TPAT11 เชาว์ปัญญา TPAT12 จริยธรรมทางการแพทย์ และ TPAT13 ทักษะความเชื่อมโยง หนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงรูปแบบข้อสอบ การเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์
หนังสือ แนะวิธีคิดพิชิตสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873377
299 บาท
การสอบวิชาเฉพาะแพทย์ หรือวิชา TPAT1 ข้อสอบทั้งหมดมี 3 ส่วน คือ TPAT11 เชาว์ปัญญา TPAT12 จริยธรรมทางการแพทย์ และ TPAT13 ทักษะความเชื่อมโยง หนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงรูปแบบข้อสอบ การเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved