หนังสือ Upskill Maths รวมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.1 มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161009719
450 บาท
สรุปเนื้อหา และสูตรต่างๆ ที่สำคัญ พร้อมแบบฝึกหัดครอบคลุมหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเฉลยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดเพื่อตรวจทานและเพิ่มทักษะการคิด สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับเตรียมสอบ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หนังสือ Upskill Maths รวมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.1 มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161009719
450 บาท
สรุปเนื้อหา และสูตรต่างๆ ที่สำคัญ พร้อมแบบฝึกหัดครอบคลุมหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเฉลยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดเพื่อตรวจทานและเพิ่มทักษะการคิด สอดแทรกเทคนิคการทำโจทย์เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับเตรียมสอบ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2023. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved