หนังสือ คู่มือใช้งาน Excel 365 ฉบับสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873483
395 บาท
มีหลายคนที่ใช้ Excel ได้ แต่ยังดีไม่พอ ทั้งนี้เพราะขาดประสบการณ์ และไม่รู้เทคนิคการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ดังนั้น เราจึงรวบรวมเนื้อหาจากปัญหาที่ผู้ใช้งานพบเจอ มาทำเป็นคู่มือใช้งาน โดยจะแนะนำตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการนำไปใช้ให้เหมาะกับงานในแต่ละรูปแบบ ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดเก็บข้อมูล และการนำเสนอให้สวยงาม ผ่านเครื่องมือต่างๆ ของ Excel ทั้งสูตร ฟังก์ชัน, Graphic, Chart, PivotTable, PivotChart, Slicer และสร้างฟังก์ชันใหม่เองด้วย LAMBDA Function ฯลฯ ตลอดจนการใช้ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมผ่าน Macro และ VBA ที่ใช้รับมือกับงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หนังสือ คู่มือใช้งาน Excel 365 ฉบับสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873483
395 บาท
มีหลายคนที่ใช้ Excel ได้ แต่ยังดีไม่พอ ทั้งนี้เพราะขาดประสบการณ์ และไม่รู้เทคนิคการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ดังนั้น เราจึงรวบรวมเนื้อหาจากปัญหาที่ผู้ใช้งานพบเจอ มาทำเป็นคู่มือใช้งาน โดยจะแนะนำตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการนำไปใช้ให้เหมาะกับงานในแต่ละรูปแบบ ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดเก็บข้อมูล และการนำเสนอให้สวยงาม ผ่านเครื่องมือต่างๆ ของ Excel ทั้งสูตร ฟังก์ชัน, Graphic, Chart, PivotTable, PivotChart, Slicer และสร้างฟังก์ชันใหม่เองด้วย LAMBDA Function ฯลฯ ตลอดจนการใช้ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมผ่าน Macro และ VBA ที่ใช้รับมือกับงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved