หนังสือ เตรียมสอบ TGAT การคิดอย่างมีเหตุผล & สมรรถนะการทำงาน ฉบับเร่งรัด มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161009740
299 บาท
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีแค่การรวมแนวข้อสอบ แต่มีการปูพื้นฐานเนื้อหา ความรู้ และหลักคิด ที่จำเป็น ครอบคลุมในส่วน TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล และ TGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน โดยออกแบบให้ตรงตาม โครงสร้างข้อสอบ (EXAM BLUEPRINT) ของระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่อัพเดตปีล่าสุด พร้อมด้วยแนวข้อสอบแบบเข้มข้น และเฉลยอย่างละเอียดที่อธิบายทั้งหลักการคิด และเทคนิคที่ใช้ลดเวลาในห้องสอบ

หนังสือ เตรียมสอบ TGAT การคิดอย่างมีเหตุผล & สมรรถนะการทำงาน ฉบับเร่งรัด มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161009740
299 บาท
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีแค่การรวมแนวข้อสอบ แต่มีการปูพื้นฐานเนื้อหา ความรู้ และหลักคิด ที่จำเป็น ครอบคลุมในส่วน TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล และ TGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน โดยออกแบบให้ตรงตาม โครงสร้างข้อสอบ (EXAM BLUEPRINT) ของระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่อัพเดตปีล่าสุด พร้อมด้วยแนวข้อสอบแบบเข้มข้น และเฉลยอย่างละเอียดที่อธิบายทั้งหลักการคิด และเทคนิคที่ใช้ลดเวลาในห้องสอบ

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved