หนังสือ พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript และ Node.js
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873582
395 บาท
เรียนรู้หลักการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา JavaScript ตั้งแต่หลักภาษา, การใช้งาน JavaScript ร่วมกับ Node, MongoDB, Express และ Deno, การใช้งาน Angular ด้วยภาษา TypeScript, การใช้งาน Express ร่วมกับ Angular (MEAN Stack), การสร้าง Express แบบมีส่วนแสดงผลด้วย Pug, การสร้าง CRUD ด้วย Express ร่วมกับ Pug, การใช้งานฐานข้อมูล MongoDB ของบริการคลาวด์ MongoDB Atlas,

หนังสือ พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript และ Node.js
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873582
395 บาท
เรียนรู้หลักการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา JavaScript ตั้งแต่หลักภาษา, การใช้งาน JavaScript ร่วมกับ Node, MongoDB, Express และ Deno, การใช้งาน Angular ด้วยภาษา TypeScript, การใช้งาน Express ร่วมกับ Angular (MEAN Stack), การสร้าง Express แบบมีส่วนแสดงผลด้วย Pug, การสร้าง CRUD ด้วย Express ร่วมกับ Pug, การใช้งานฐานข้อมูล MongoDB ของบริการคลาวด์ MongoDB Atlas,

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved