หนังสือ Easy Note ฝรั่งเศส มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873575
285 บาท
สรุปเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสอย่างรวดเร็ว สำหรับนักเรียนที่เตรียมสอบ A-Level ภาษาฝรั่งเศส และ DELF ในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ โดยรวมรูปแบบไวยากรณ์ และคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้สอบจริง พร้อมตัวอย่างแบบฝึกหัดท้ายบท
หนังสือ Easy Note ฝรั่งเศส มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873575
285 บาท
สรุปเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสอย่างรวดเร็ว สำหรับนักเรียนที่เตรียมสอบ A-Level ภาษาฝรั่งเศส และ DELF ในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ โดยรวมรูปแบบไวยากรณ์ และคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้สอบจริง พร้อมตัวอย่างแบบฝึกหัดท้ายบท

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved