หนังสือ Practical Data Science with RapidMiner Studio เล่ม 1
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873599
385 บาท
โดยหนังสือเล่มนี้อธิบายการสร้างโมเดล Machine Learning ด้วย RapidMiner แบบ Step by Step ผ่าน Use Case ได้แก่ การแบ่งกลุ่มลูกค้าด้วยวิธี RFM Segmentation, การคาดการณ์การลาออกของพนักงาน, การแนะนำรถยนต์ที่เหมาะสมสำหรับการขนส่ง, การพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ำมันเพื่อทำความร้อน
หนังสือ Practical Data Science with RapidMiner Studio เล่ม 1
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873599
385 บาท
โดยหนังสือเล่มนี้อธิบายการสร้างโมเดล Machine Learning ด้วย RapidMiner แบบ Step by Step ผ่าน Use Case ได้แก่ การแบ่งกลุ่มลูกค้าด้วยวิธี RFM Segmentation, การคาดการณ์การลาออกของพนักงาน, การแนะนำรถยนต์ที่เหมาะสมสำหรับการขนส่ง, การพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ำมันเพื่อทำความร้อน

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved