หนังสือ ติวสอบ ภาษาไทย ป.6 พร้อมสอบเข้า ม1 มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873919
360 บาท
หนังสือสรุปเนื้อหาและติวข้อสอบวิชาภาษาไทย มีส่วนหลักภาษาสรุปเนื้อหาครบถ้วนตั้งแต่ชั้น ป.4-ป.6 และมีข้อสอบให้ฝึกฝนทุกเรื่องทุกหัวข้อเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการสอบจริง อีกทั้งภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ มีแบบฝึกหัด
หนังสือ ติวสอบ ภาษาไทย ป.6 พร้อมสอบเข้า ม1 มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 9786164873919
360 บาท
หนังสือสรุปเนื้อหาและติวข้อสอบวิชาภาษาไทย มีส่วนหลักภาษาสรุปเนื้อหาครบถ้วนตั้งแต่ชั้น ป.4-ป.6 และมีข้อสอบให้ฝึกฝนทุกเรื่องทุกหัวข้อเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการสอบจริง อีกทั้งภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ มีแบบฝึกหัด

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved