หนังสือ พิชิตสอบเข้า ม.4 ภาษาอังกฤษ แบบเข้มข้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161010005
480 บาท
สำหรับเด็ก ม.3 ที่เตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์ มีข้อสอบทั้งหมดกว่า 1000 ข้อ และอิงแนวข้อสอบตามข้อสอบจริงในสนามสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมอุดมศิกษา พร้อมส่วนวิเคราะห์แนวข้อสอบ
หนังสือ พิชิตสอบเข้า ม.4 ภาษาอังกฤษ แบบเข้มข้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ Infopress
ISBN : 8859161010005
480 บาท
สำหรับเด็ก ม.3 ที่เตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์ มีข้อสอบทั้งหมดกว่า 1000 ข้อ และอิงแนวข้อสอบตามข้อสอบจริงในสนามสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมอุดมศิกษา พร้อมส่วนวิเคราะห์แนวข้อสอบ

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved